Wat we doen

Outreachend

De doelgroep van het veldwerk zijn de jongeren die in een sociaal isolement zijn geraakt door gebruik van verslavende middelen. We zoeken actief contact, en rijden op de motor op het eiland. Ook kan contact worden opgenomen om eens langs te komen of we iets voor jou of je vriend(in) kunnen betekenen.

 

Veldwerk

In tegenstelling tot andere instellingen zijn wij veldwerkers. We werken op basis van vertrouwen en maken als daar de tijd rijp voor is afspraken met de hulpverlenende instanties. Het veldwerk zal zelf geen hulp verlenen, maar wel de relatie zoeken.

Goeree-Overflakkee

Het veldwerk richt zich op het eiland Goeree-Overflakkee. Eens het witte eiland genaamd, maar nog steeds een eiland met verborgen kanten. Er is op het eiland een intensieve samenwerking met alle ketenpartners.

Hoe we dat doen

Hoe we dat doen

Aanwezig

De jongerencoaches zijn op de motor op pad op het eiland Goeree-Overflakkee om actief de jongeren in een sociaal isolement ook te ontmoeten.

Toegankelijk

Vanuit de eigen leefwereld kunnen de coaches meedenken in de levens van jongeren. Effe samen een bakkie koffie doen is vaak het juiste moment om de situatie te bespreken.

Professioneel

Onze coaches werken in een professioneel netwerk van de hulpverlening, en zullen zich inspannen voor een warme overdracht naar de juiste hulpverlener

Contact Jongerencoaches

Onze coaches

Aantal hulpvragen
300
Aantal doorverwijzingen
30
Aantal coaches
2
Jaren actief
5

Over de werkgroep

Achter de jongerencoaches zit een werkgroep die zich verantwoordelijk voelt voor de jongeren op ons eiland die in een sociaal isolement zijn terechtgekomen. De werkgroep Veldwerk Goeree-Overflakkee is een samenwerkingsverband waarin de diaconieën van vrijwel alle kerken van Goeree-Overflakkee actief participeren. De bewogenheid van het lot van onze naasten is daarbij de centrale drijfveer, ongeacht geloof, geslacht, ras of levensovertuiging. Bekijk de video hiernaast voor meer info.

De werkgroep heeft voor de uitvoering van het outreachend veldwerk contact gezocht met stichting Ontmoeting.

Laatste nieuws

Jongerencoach

Heb je ooit wel eens een alleskunner ontmoet? Iemand die zijn zaakjes perfect weet te regelen en steeds de juiste beslissingen neemt? Deze mensen zijn zeldzaam. Het valt niet altijd mee om alles op orde te hebben. Misschien herken je jezelf wel in één van onderstaande situaties. “De betalingsherinneringen vliegen om m’n oren, hoe kom […]

Vertrouwenspersoon

Regelmatig gebruik van drank en (soft)drugs wordt steeds meer geaccepteerd. Dit gebruik beinvloedt het leefgedrag langzaam en vaak ongemerkt. Het leren gaat minder makkelijk, werken kost steeds meer moeite, maar ook de relaties met vrienden en familie gaan eronder lijden. Vaak duurt het lang voordat we zelf de negatieve gevolgen zien van regelmatig gebruik van […]

Alcohol

Alcohol wordt meestal gebruikt als benaming voor alcoholische dranken. Omdat alcohol eigenlijk een gif is en het lichaam daarop reageert, wordt de alcohol in het lichaam afgebroken in met name de lever. Dit proces van afbraak in het lichaam kan niet worden versneld of beïnvloed. Het snel wegspoelen met water of iets dergelijks  is een […]

Meer nieuws