Twijfel niet, je kunt direct contact opnemen met de jongerencoaches, ze werken niet met contracten, je krijgt geen declaraties of andere kosten.

Problemen rondom verslavingen gaan vaak samen met schulden. De jongerencoaches worden betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de kerken, en kunnen op deze wijze de zorg en aandacht beiden die nodig is. Voor de behandelingen en het daadwerkelijk bieden van zorg worden de contacten actief begeleid en overgedragen aan professionele dienstverleners