Outreachend Veldwerk Goeree-Overflakkee

Het outreachend veldwerk onder verslaafde jongeren is in 2009 gestart vanuit de kerken. Dit was een gezamenlijk initiatief waarbij een aanzienlijk deel van de 47 kerkelijke gemeenten op ons eiland samenwerkte. Inmiddels is het een gezamenlijk project geworden van de gemeente Goeree-Overflakkee en de kerken, waarbij de gemeente voor ca. 2/3 van de kosten bijdraagt vanuit de WMO (prestatieveld verslavingszorg) en nog altijd wordt 1/3 deel van de kosten gedragen door de kerken.