Zonder drempels toegankelijk, maar integraal onderdeel van het zorgnetwerk met alle hulpverleningsorganisaties en overheden.

Vanuit het opgebouwde vertrouwen zullen we afhankelijk van de hulpvraag aansturen op professionele hulp die nodig is. Het zorglandschap kan ingewikkeld zijn en (te veel) tijd vragen. Door onze directe contacten met het zorgnetwerk zullen we ook in crisis-situaties het outreachend karakter laten gelden. Naast het zorgnetwerk hebben we ook het netwerk achter alle kerken op het eiland binnen handbereik.